Netwerk Dementie

Werkwijze tijdens coronacrisis

Vanuit het Netwerk Dementie delen wij graag met u onze werkwijze m.b.t. huisbezoeken van casemanagers tijdens de coronacrisis:

  •   De casemanagers dementie zullen het contact met cliënten en mantelzorgers zoveel mogelijk telefonisch laten verlopen. Dit betekent dat er in ‘normale gevallen’ even geen huisbezoek plaatsvindt. Als er sprake is van een crisis kan er uiteraard, indien nodig, wel een huisbezoek plaatsvinden. Wanneer een cliënt/mantelzorger in een ander geval aandringt op een huisbezoek, kan dit in overleg plaatsvinden, mits aan de voor de organisatie geldende veiligheidseisen wordt voldaan. Dit kan bijv. betekenen dat cliënten/mantelzorgers die gezondheidsklachten hebben, mogelijk voortkomend uit besmetting met het coronavirus, niet worden bezocht.
  • De casemanagers dementie hebben in deze periode vaker dan normaal telefonisch contact met cliënten/mantelzorgers, indien nodig wekelijks. Zo wordt de gelegenheid gegeven aan cliënten/mantelzorgers om hun vragen en twijfels uit te spreken en een extra praatje te hebben in deze vaak geïsoleerde situatie.
  • Mocht er een andere zorgvorm zoals dagbesteding wegvallen, zodat eenzaamheid of overbelasting mantelzorger op de loer ligt, dan is een huisbezoek door de casemanager in overleg mogelijk, om de betreffende persoon bij te staan. Hierbij gelden weer de veiligheidseisen die de zorgorganisatie stelt.
  • De casemanagers dementie zorgen ervoor dat zij goed bereikbaar zijn via mail/tel/app voor zowel de cliënt/mantelzorger als voor de collega’s in de wijk en andere betrokken zorgprofessionals en vrijwilligers.

 We hebben hierbij de oproep van de RIVM in gedachten om kwetsbare ouderen niet te bezoeken als dat niet strikt noodzakelijk is. Daarnaast willen we uiteraard onze medewerkers zoveel mogelijk beschermen tegen het risico op besmetting.

Tot slot willen wij aangeven dat bij twijfel het geldende beleid van de zorgorganisatie waar de casemanager in dienst is, gevolgd dient te worden.

Bij vragen of casussen kan gebeld worden met onderstaande coördinatoren van het netwerk dementie NW Veluwe: 

Marije de Greef Icare 06-53154624  m.degreef@icare.nl

Sylvia Kuipers GGZ Centraal 06 10 32 86 56 s.kuipers@ggzcentraal.nl

Tineke van de Berg 06-23172778  T.vandenBerg@icare.nl