Mededeling

Impact van Corona op GezondVeluwe

De uitbraak van het Corona virus legt een grote druk op iedereen die werkzaam is in de zorg. Wij zullen hier bij de geplande activiteiten van GezondVeluwe rekening mee houden. Concreet betekent dit het volgende:

  • De bijeenkomst in Putten (netwerklunch) voor professionals en vrijwilligers die werken met mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen gaat niet door. Mensen die zich hebben aangemeld ontvangen hiervan persoonlijk bericht.
  • Afspraken in het kader van de evaluatie van de pilots Jeugd GGZ worden verplaatst naar een later moment
  • Vergaderingen van de Kerngroepen EPA en Jeugd GGZ proberen wij via teleconferencing kort en bondig uit te voeren.  Hiertoe wordt onder de betrokken deelnemers geïnventariseerd met welk systeem men werkt.
  • Voor oncologie bepalen we met de projectgroep of de bijeenkomsten van 26 en 31 maart doorgaan
  • Eén op één afspraken vinden zoveel mogelijk telefonisch plaats of worden opgeschort tot een later moment.

Wij hopen dat het bestuurlijk overleg op 18 mei doorgang kan vinden. Vooralsnog gaan wij hier wel van uit.

Veel sterkte en succes gewenst aan een ieder die op welke manier dan ook een steentje bijdraagt in deze tijden van crisis.