Spoedzorg

Aantal ouderen met spoedzorgvraag neemt toe

Het aantal (kwetsbare) ouderen dat spoedzorg nodig heeft van een huisartsenpost (HAP) of spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuis St Jansdal neemt verder toe. Vooral in de avonden, nachten en weekenden stijgt het aantal mensen dat een beroep doet op deze voorzieningen.

Een deel van de ouderen die op de SEH of HAP komen, kan na diagnostiek en behandeling naar huis, zo nodig met (extra) thuiszorg. Voor hen is er geen medische noodzaak om opgenomen te worden in een ziekenhuis. Toch gebeurt dit soms wel, omdat er thuis onvoldoende ondersteuning beschikbaar is van familie, andere naasten en/of professionals.

Sinds begin 2018 is een verpleegkundige van Icare tijdens piektijden in de avond en weekenden aanwezig op de SEH/HAP in het St Jansdal. Zij komt daar om ouderen die niet per se in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden, zo goed mogelijk naar huis te begeleiden. Met de benodigde zorg en ondersteuning in de thuissituatie.

Veluws Ouderen Servicepunt

GezondVeluwe werkt aan de inrichting van een centraal coördinatiepunt voor de verschillende vormen van tijdelijk verblijf voor ouderen. We noemen dit het Veluwe Ouderen Servicepunt (VOS).

Het VOS krijgt als taak:

  • Capaciteit van de diverse vormen van tijdelijk verblijf voor de regio in beeld brengen en beschikbaar stellen
  • Vervullen van een gidsrol waardoor ouderen op het juiste moment, op de juiste plaats () de juiste zorg kunnen ontvangen; uitgangspunt is dat ouderen zo lang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en indien nodig tijdelijk op een andere passende locatie kunnen verblijven. Waar nodig, ondersteuning bieden aan mantelzorgers om overbelasting te voorkomen;
  • Door beter inzicht, het zorgaanbod van de partners van GezondVeluwe in samenhang beter afstemmen op de vraag/zorgbehoefte van klanten.

We streven ernaar eind 2018 het VOS ingericht te hebben. Initiatiefnemer Zorggroep NoordwestVeluwe werkt nauw samen met andere aanbieders van tijdelijk verblijf, huisartsen en ziekenhuis St. Jansdal om dit goed te organiseren.