Verslag

Werkbezoek minister Hugo de Jonge

“Ouderenzorg op de Veluwe is een goed voorbeeld voor de rest van Nederland,” dat zegt minister Hugo de Jonge van VWS tijdens zijn werkbezoek aan GezondVeluwe. De minister lanceerde op 18 juni het Programma Langer Thuis.

De minister stapte in Harderwijk op de fiets en ging met de wijkverpleegkundige de wijk in. Hij bezocht eerst een oudere mevrouw die zelfstandig woont. Samen met haar mantelzorgers heeft zij veel profijt van het digitale communicatieplatform OZOverbindzorg. Via een eenvoudig computersysteem communiceren alle betrokkenpartijen rondom de oudere en diens mantelzorgers online met elkaar over de zorg en het welzijn van de oudere. De cliënt bepaalt wie er meedoet.

Daarna vervolgde de route zich naar het gezondheidscentrum, waar het multidisciplinair ouderenteam overlegt. De laatste bestemming op zijn fietstocht is de spoedpost van het ziekenhuis St. Jansdal. De wijkverpleegkundige en de SEH-arts vertellen over het succesvolle project Spoedzorg een werkwijze die onnodige opnames van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis probeert te voorkomen.

Bekijk een filmpje van het werkbezoek in De Stentor.

In het Huis van de Stad in Harderwijk lanceerde de minister zijn programma in aanwezigheid van zo’n 100 vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio, vertegenwoordigers van landelijke koepelorganisaties, het ministerie, zorgverzekeraars enzovoort.

Wat is GezondVeluwe en hoe is het begonnen?

GezondVeluwe is een netwerkorganisatie. Dat betekent dat we een samenwerkingsverband zijn van allemaal autonome organisaties. Door gebruik te maken van elkaars competenties en unieke positioneringen in de regio ontstaat er een meerwaarde voor de inwoners van ons gezamenlijke werkgebied.

ArendJan Poelarends van ziekenhuis St Jansdal legt uit wat GezondVeluwe is en hoe het in 2015 is ontstaan.