mentale gezondheid

Noordwest Veluwe nu ook aan de slag met groepsaanbod binnen GEM

De eerste schets van het experiment rondom groepsaanbod binnen GEM Noordwest Veluwe is gemaakt. In het eerste Veranderatelier Groepsaanbod werkten deelnemers aan een gezamenlijk beeld van wat nodig was en werd een start gemaakt met de vertaling van beeld naar experiment. Een geslaagde middag waar mensen ‘geïnspireerd’, ‘nieuwsgierig’ en ‘enthousiast’ vandaan kwamen.

Op 2 oktober kwamen 15 mensen bijeen in MFC De Roef in Harderwijk om met elkaar in gesprek te gaan over het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) en specifiek over de vormgeving van een experiment voor Groepsaanbod.

De bijeenkomst had twee doelen:
– Komen tot een gezamenlijk beeld van wat er nodig is aan groepsaanbod in het ecosysteem mentale gezondheid op de Noordwest Veluwe zodat mensen geholpen worden om ‘hun ding te kunnen doen’.
– Een start maken van de vertaling hiervan naar een concreet experiment om dit met elkaar vorm te geven en te gaan leren.

Onder begeleiding van Raedelijn adviseurs Sophie Schmitz en Karlijn van Kats en het landelijke GEM-team hebben de aanwezigen de eerste contouren geschetst voor het vormgeven van een experiment rondom groepsaanbod binnen GEM. Drie enthousiastelingen gaan nu, met behulp van de input van de dag, aan de slag met het maken van een plan.

Wil je meer weten? Hier vind je het verslag van deze middag, inclusief beeldmateriaal en slides.