Thema Mentale gezondheid

Focus kerngroep Mentale Gezondheid verlegd

De kerngroep Mentale gezondheid van GezondVeluwe heeft zijn focus verlegd van EPA (ernstig psychische aandoeningen) naar iedereen die zich (op een bepaald moment) psychisch kwetsbaar voelt. Kwetsbare momenten kunnen er namelijk toe leiden dat iemand vastloopt op één of meerdere levensdomeinen, denk aan werk, in de relatie of op het gebied van zingeving. Zonder de juiste ondersteuning en zorg te bieden, kan dit grote gevolgen hebben voor het individu, het systeem en de maatschappij.

Ambitie opgesteld

De kerngroep Mentale gezondheid heeft een hierbij passende ambitie opgesteld: 

We bieden herstelgerichte ondersteuning en zorg in de Noordwest-Veluwe. Hiermee bevorderen we de mentale gezondheid van inwoners door: 

  • Zelfregie van personen (op het mentale vlak) te versterken 
  • Aan te sluiten bij de krachten en mogelijkheden die reeds aanwezig zijn bij de persoon (en zijn omgeving). 

Het bieden van (soms laagdrempelige) handvatten om vanuit je eigen kracht weer sterker te worden is het streven. Dit zal leiden tot fijnere en beter passende vormen van ondersteuning en zorg, en tevens tot het verkorten van wachttijden voor mensen die specialistische GGZ-zorg nodig hebben.

Project: Herstelondersteunend gesprek

Een concreet project dat al gestart is is het herstelondersteunende gesprek. Mensen met vragen/uitdagingen op het psychische vlak kunnen zich op allerlei plekken melden. Denk aan de huisarts, welzijn of de gemeente. Met een herstelondersteunend gesprek willen we op al deze plekken een gesprek voeren waarin breed gekeken wordt naar de leefwereld van de hulpvrager en vanuit daar handvatten te zoeken om beter om te gaan met zijn/haar uitdagingen. Dat wil zeggen dat we de gebaande paden loslaten, de regie bij de hulpvrager ligt en met elkaar op zoek gaan naar welke interventie het beste past. 

Er is nog geen blauwdruk voor een herstelondersteunend gesprek. We zullen dit met elkaar vormgeven en op kleine schaal gaan experimenteren. Vanuit verschillende experimenten kunnen we leren, verder ontwikkelen en mogelijk opschalen. 

Dit project is onderdeel van de landelijke GEM beweging, wat staat voor ‘ecosysteem mentale gezondheid’. Vanuit GezondVeluwe zullen de komende tijd verschillende GEM-thema’s worden opgepakt. 

Meer informatie

Wil je meer informatie lezen over dit thema? Kijk dan op deze pagina. Onderaan die pagina vind je meer informatie over de proeftuinen EPA die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.