Evaluatie GezondVeluwe

Evaluatie netwerk GezondVeluwe

Nu GezondVeluwe ruim 5 jaar bestaat is het wenselijk om het functioneren van GezondVeluwe te evalueren. Want om vooruit te kunnen blijven gaan is het ook goed om kritisch te bekijken hoe het nu gaat en wat er beter kan. Bestuurders, kernteams en professionals worden binnenkort benaderd, onder andere voor het invullen van de Netwerkthermometer.

Aanpak

Komende periode wordt bekeken wat GezondVeluwe in de afgelopen 5 jaar heeft opgeleverd, wat elke organisatie haalt en brengt in de samenwerking, wat verbeterpunten zijn en wat nodig is om de komende jaren een inspirerend netwerk te blijven. Ten aanzien van dit laatste willen we voor de komende jaren ambities formuleren en wordt een jaaragenda afgeleid.

Rapport

Het rapport van de evaluatie wordt op 11 oktober tijdens het bestuurlijk overleg gepresenteerd. De wens van het Bestuurlijk Platform is een onafhankelijke en frisse blik op het functioneren van GezondVeluwe. Daarom wordt de evaluatie uitgevoerd door twee adviseurs van Raedelijn, Lara Wouda en Marian Kesler. Zij zijn in tegenstelling tot andere adviseurs van Raedelijn niet betrokken bij GezondVeluwe.