Pilots Jeugd

Aanpassingsvermogen in de huisartsenpraktijk

Tijdens de coronacrisis is het zoeken naar welke zorg en ondersteuning doorgang kan vinden. Dat zien we ook op het thema Jeugd GGZ. Er spelen veel vragen: is het noodzaak dat een afspraak doorgaat? Hoe kunnen we ons werk anders vormgeven? Of stellen we een afspraak uit? De CJG-medewerkers en Specialistische Ondersteuners jGGZ (SOH-jGGZ) uit de pilot Jeugd deelden vorige week hun ervaringen met elkaar via een online video-afspraak.

Nieuwe modus
Alle pilotmedewerkers hebben een modus gevonden om zorg te blijven leveren aan kinderen en jongeren met jGGZ (gerelateerde) problematiek bij de huisarts. Ze stemmen dit goed af op waar de kinderen en jongeren in deze tijd behoefte aan hebben. In de meeste gevallen zijn inloopspreekuren afgelast en spreken de CJG-medewerkers en SOH’ers de kinderen en jongeren (met hun ouders) alleen op afspraak. Dit gebeurt telefonisch of door middel van videobellen, bijvoorbeeld met behulp van FaceTalk. Een CJG-medewerker gaf aan dat ze regelmatiger kort contact heeft om te polsen ‘hoe het met iemand in deze tijd gaat’.

Soms is een fysieke afspraak in de huisartsenpraktijk toch nodig, met uiteraard de 1,5 meter afstand. Eén SOH’er vertelde dat ze dit deed door een wandeling te maken met een cliënt. En verder wordt verkend hoe de pilotmedewerkers actief e-learnings kunnen aanbieden via Minddistrict. Het blijft zoeken hoe alles vorm te geven.

Ik maak nu af en toe een wandeling met een cliënt

Start pilot Putten en Nunspeet
Qua nieuwe aanmeldingen lijkt het wel rustiger te worden, maar de huisartsen weten de CJG-medewerkers en SOH’ers in de pilot nog steeds te vinden. Zo is Judith Arnoldus begin april onder deze bijzondere omstandigheden wel gestart in Gezondheidscentrum De Enk (Nunspeet) en Gezondheidscentrum Da Costa (Putten). Zie ook het overzicht van de lopende pilots.

De pilots Jeugd zijn bedoeld om de juiste zorg op de juiste plek voor kinderen en jeugdigen met jeugd-GGZ problematiek te organiseren en o.a. de samenwerking tussen de huisartsen, de jeugd-GGZ zorgaanbieders en de lokale CJG-teams te verbeteren. Uit de monitoring tot april (6 pilots) blijkt dat er tot nu toe 216 kinderen en jongeren op gesprek zijn geweest bij een CJG-medewerker of een SOH-jGGZ in de huisartsenpraktijk. Gemiddeld komen zij 2 tot 3 keer op gesprek.

Meer weten?
Ga naar www.gezondveluwe.nl/jeugd-ggz of neem contact op met Simone Boer, projectleider pilots Jeugd GezondVeluwe via sboer@raedelijn.nl. Voor maandelijkse updates meld je je aan voor het maandbericht via info@gezondveluwe.nl.