Koppeling Crisiskaart

Primeur voor de provincie

Een mooie primeur voor de Noordwest Veluwe: de Crisiskaart (ook wel hulpkaart) is nu gekoppeld aan de meldkamer. Noordwest Veluwe is na Rotterdam de tweede regio in Nederland waarin dit geregeld is.

“Kort samengevat betekent deze koppeling dat na expliciete toestemming van de kaarthouder, er selectieve informatie wordt gedeeld met het politie informatiesysteem” vertelt projectleider Lars Luijkx. “Wanneer er een melding over een persoon met een Crisiskaart binnenkomt op de meldkamer worden deze gegevens zichtbaar. Dit is essentieel bij het bieden van de juiste en gepaste hulp.”

De informatie die gedeeld wordt met de politie wordt samen met de kaarthouder gekozen. Dit kan benaderinformatie zijn, ‘wanneer ik in crisis ben, reageer ik slecht op zwaailichten en gehaast politiepersoneel’, of ‘wanneer ik het even niet meer weet, neem dan contact op met mijn broer en begeleider van organisatie X’, of ten slotte ‘wanneer ik de weg kwijt ben, laat mij dan a.u.b. niet opnemen bij organisatie X maar liever bij organisatie Y’.

Deze koppeling is essentieel voor het bieden van juiste en gepaste hulp


Luijkx: “Ook de politie is erg blij met deze informatie. Zo kunnen zij beter reageren op een melding en de juiste hulp bieden. Voor de kaarthouders die deze informatie hebben gedeeld betekent het dat zij in tijden van crisis toch nog enige mate van regie hebben en hier vooraf al goed over nagedacht is.”

Gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Barneveld doen mee, en er zijn inmiddels 8 Crisis/hulp-kaarten gekoppeld aan het politie informatiesysteem.

Meer informatie?

Neem contact op met Koos de Boed via info@herstelproces.nl of projectleider Lars Luijkx via lluijkx@raedelijn.nl

Of kijk op https://www.herstelproces.nl/1119-2/aanmelden-crisiskaart-veluwe/