Evaluatie naar doelmatigheid

Netwerksamenwerking integrale ouderenzorg GezondVeluwe loont

Netwerksamenwerking GezondVeluwe heeft vanaf de start in 2016 met betrokken partijen samengewerkt om de integrale ouderenzorg te verbeteren. Afgelopen jaar is GezondVeluwe geëvalueerd. Met een interactief dashboard is de voortgang op uitkomsten en proces gevolgd. En toont onderzoek een verbeterde ervaren gezondheid aan en een daling van de integrale zorgkosten in de periode 2015-2019 voor medisch specialistische zorg, wijkverpleging en huisartsenzorg voor 75-plussers.

Wat is er gedaan?

Afgelopen vijf jaar zijn er verschillende interventies gedaan, die ouderen helpen om langer thuis te kunnen wonen. Zo hebben alle huisartsenpraktijken inmiddels integrale ouderenteams en werkt men in de volle breedte met OZOVerbindzorg. Verder zijn onder andere het Netwerk Dementie en het Netwerk Palliatieve Terminale Zorg ingebed, en is het Veluws Ouderen Servicepunt gestart.

Dashboard Triple Aim

Mark Callaars, adviseur bij Raedelijn en informatiemanager voor GezondVeluwe: “We monitoren wat we doen (projectvoorgang) en welke resultaten dat oplevert. Hiervoor hebben we een online dashboard ingericht met zowel kwantitatieve als kwalitatieve data. We meten de resultaten af aan de hand van de principes van ‘Triple Aim’. Dit wil zeggen; zien we effect op (ervaren) gezondheid, ervaren kwaliteit van zorg en doelmatigheid.”

Uit de evaluatie van de ouderenzorg medio 2018 kwam onder ander naar voren dat 40% van de mantelzorgers zich ontlast voelde door OZOverbindzorg en dat circa de helft van de ouderen denkt langer zelfstandig te blijven wonen door de integrale aanpak. Meer resultaten zijn destijds gepresenteerd in de infographic verbeteren ouderenzorg. Recent onderzoek van de GGD laat nu zien dat de ervaren gezondheid van de oudere inwoner over de afgelopen vier jaar is gestegen.

Onderzoek naar doelmatigheid 75+

In het vierde kwartaal van 2021 is samen met experts onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de zorgkosten van de 75+’ers in de regio Noordwest-Veluwe. De ontwikkeling van de zorgkosten scharen wij onder de pijler ‘doelmatigheid’ van de Triple Aim.

De zorgkosten van de Zorgverzekeringswet (ZVW) van de Veluwse gemeenten zijn vergeleken met gemeenten die zoveel mogelijk gelijk zijn. Die gemeenten zijn bepaald op basis van benchmark kenmerken zoals populatie, SES, aantal 75+’ers en zorgkosten 2015. Vervolgens is de ontwikkeling van de zorgkosten over de periode 2015-2019 onderzocht.  Op WMO en WLZ zijn geen directe afwijkende trends ten opzichte van de referentiegemeenten gezien. 

Zorgkosten ontwikkeling op de Veluwe gunstiger

Uit het onderzoek blijkt dat de totale zorgkosten in de wijkverpleging, huisartsenzorg en medisch specialistische zorg per 75-plusser op de Veluwe in de periode 2015-2019 niet zijn toegenomen. Ten opzichte van 2015 zijn deze kosten zelfs met 1 procent gedaald. Dit terwijl in vergelijkbare gemeenten er in die vier jaar juist sprake was van een kostentoename van 6 procent.

Duiding resultaten en vervolg

In het Bestuurlijk Overleg van eind februari zijn de resultaten gepresenteerd. De bestuurders concludeerden dat regionale samenwerking loont. Het laat zien dat het beleid om te focussen op langer zelfstandig thuis en meer inzet in de eerste lijn (huisartsen/wijkverpleging) met integrale aanpak werkt en tot minder druk en verwijzing naar het ziekenhuis leidt. Professionals geven ook aan dat de samenwerking over de keten heen is verbeterd. Zij blijven echter ook aandacht vragen voor de toenemende werkdruk.

In april is in het vakblad Zorgvisie een uitgebreid artikel gepubliceerd over het netwerk GezondVeluwe en deze mooie resultaten:
https://www.zorgvisie.nl/gezondveluwe-verschuift-met-succes-zorg-van-ziekenhuis-naar-eerste-lijn/

Gezond Veluwe maakt gebruik van cookies.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken. Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. Als je marketingcookies accepteert delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Geef hieronder aan welke categorie cookies we mogen plaatsen.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.