OZOverbindzorg

Het digitale communicatieplatform OZOverbindzorg bevordert aantoonbaar de multidisciplinaire samenwerking. Hierdoor verbeteren de mogelijkheden van ouderen om langer thuis te blijven wonen.

Wat doen we op het thema OZOverbindzorg?

OZOverbindzorg, hoe werkt het?

OZOverbindzorg is een eenvoudig computersysteem, waarbij betrokkenen rondom een (kwetsbare) oudere digitaal in contact met elkaar staan. Via het systeem communiceren zij online met elkaar over de zorg. De cliëmt staat centraal, bepaalt wie toegang krijgt en heeft daarmee de regie in handen. Binnen het zorgnetwerk houden de professionals (zoals huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, ouderenadviseur en apotheker), de mantelzorger en de oudere elkaar op de hoogte. De gezondheid van de cliënt is zodoende scherp in beeld, waardoor tijdige hulp, ondersteuning of bijsturing mogelijk is, waardoor bijvoorbeeld een ziekenhuisopname voorkomen kan worden.  

 

Mantelzorgers aan het woord

Bert en Johan, die samen zorgen voor hun moeder Jannie, zijn enthousiast: "Normaal gesproken spreek je als kinderen de arts en zorgverleners niet. Overdag zijn we immers aan het werk. In dit geval kunnen we op afstand geïnformeerd worden, vragen stellen en overleggen. Je kunt een bericht naar hele groep sturen of naar de contactpersonen afzonderlijk."

 

Meer informatie?

Begin 2018 zijn 50 van de 52 de huisartsenpraktijken in de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Zeewolde aangesloten op OZOverbindzorg. Wilt u weten of u als oudere dan wel mantelzorger gebruik kan maken van OZOverbindzorg? Uw praktijkondersteuner of huisarts in bovenstaande gemeenten kan u meer vertellen over de mogelijkheden.