Wat doen we op het thema Jeugd GGZ?

Pilots jeugd-GGZ 
In het voorjaar van 2019 starten de eerste enthousiaste huisartspraktijken of gezondheidscentra op de Noordwest-Veluwe met één van de pilots rond jeugd-GGZ. In fases zullen er dit jaar ongeveer 8-10 pilots van start gaan. Het gaat om de volgende twee pilots:


1) Medewerker uit het lokale CJG-team (Centrum voor Jeugd en Gezin) voor ±6-8u per week in
de huisartsenpraktijk (of gezondheidscentrum)
2) Specialistische Ondersteuner Huisarts-jGGZ (SOH-jGGZ) voor ±6-8u per week in de
huisartsenpraktijk (of gezondheidscentrum)


Beide pilots streven de volgende hoofddoelstellingen na:

  • Het meest passende aanbod voor jeugdigen (en ouders) door de juiste expertise bij de
    toegang voor een optimalere kwaliteit van de screeningsdiagnostiek en triage
  • Tijdige hulp, hulp dichtbij en op maat (zo licht als mogelijk, zwaar waar nodig)
  • Goede samenwerking, afstemming en communicatie tussen partijen in het netwerk rondom
    de jeugdige en het gezin (korte lijnen en de CJG-medewerker of SOH-jGGZ als ‘linking pin’)