Nog geen GezondVeluwe-keurmerk verstrekt (19/11)

De best denkbare zorg, volledig afgestemd op de specifieke behoeften van de inwoners van de Noordwest-Veluwe en Flevoland. Dát is waar het GezondVeluwe-keurmerk op inzet. Initiatiefnemers Zorggroep Noordwest-Veluwe, huisartsencoöperatie Medicamus en ziekenhuis St Jansdal  hebben een zorgalliantie opgericht om op te komen voor het belang van de inwoners van de regio Noordwest-Veluwe en Oost Flevoland. Maar tot nu toe heeft nog geen enkele zorgverzekeraar het GezondVeluwe-keurmerk van de alliantie toegekend gekregen.

 

Sinds de lancering van het GezondVeluwe-keurmerk heeft de alliantie enorm veel waardering en lof ontvangen. Eén van de vele reacties: “Hier ben ik erg blij mee en ik ga er zeker rekening mee houden bij de keuze van mijn zorgverzekeraar.” Naast reacties van inwoners reageerden ook veel andere zorgaanbieders. Zij willen óf meedoen in de regionale samenwerking, óf een dergelijk initiatief in de eigen regio starten. Wethouder Ard Kleijer van de gemeente Putten zegt: ”Het keurmerk GezondVeluwe stelt onze inwoners in staat verantwoordelijkheid te nemen voor goede zorg dichtbij huis. Zorgaanbieders en inwoners werken zo samen aan goede zorg in onze regio.”

 

Belang van de regio

De zorgverzekeraars reageren niet allemaal even positief en leggen de keurmerkcriteria naast zich neer. Zij lijken daarmee niet expliciet een keuze te maken die streeft naar de best mogelijke zorg, afgestemd op de specifieke zorgbehoeften van inwoners van de Noordwest-Veluwe en Oost-Flevoland. Vanuit GezondVeluwe maken wij ons zorgen over deze ontwikkeling en over wat dit in de toekomst voor de zorg in onze regio betekent.

 

Goede afstemming

Van andere zorgverzekeraars heeft de alliantie wel positieve reacties ontvangen. Onder andere: “Wij sluiten ons aan bij de overtuiging van de zorgalliantie dat een dialoog met de inwoners van de regio kan bijdragen aan een goede afstemming van het aanbod van zorg en de vraag vanuit de patiënt. Het is te prijzen dat de organisaties, die verenigd zijn in de zorgalliantie, expliciet maken dat het belang van de regio prevaleert boven het eigenbelang. Te vaak zien wij situaties in de zorg waar het eigen belang leidend is bij keuzes, waarmee voor patiënten suboptimale keuzes worden gemaakt.” En ook: “Wij zouden het zeer waarderen als de zorgalliantie ons dit keurmerk verstrekt.”

 

Praktische bezwaren

Sommige Zorgverzekeraars ervaren praktische bezwaren: “Op hoofdlijnen zien wij genoeg aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan.  Wij zijn graag bereid om in 2016 afspraken te maken voor 2017. In dat traject sluiten wij niet uit dat met terugwerkende kracht de contractvoorwaarden 2016 worden aangepast. Op dit moment is er echter te weinig tijd voor om dit op een goede manier af te stemmen.”

 

Onderhandelingen lopen nog

Een basisvoorwaarde voor het krijgen van een keurmerk is dat er met alle partners van de zorgalliantie een regulier contract voor 2016 moet zijn afgesloten. De onderhandelingen met de zorgverzekeraars zijn nog gaande waardoor de alliantie nog geen keurmerken kan verstrekken. De komende weken worden wel serieuze vorderingen verwacht.

 

Op dit moment is wel duidelijk dat de Basis Budget polis van Zilveren Kruis, de Avéro Achmea Zorg Plan Selectief polis en de ZEKUR polis, onderdeel van coöperatie VGZ, het GezondVeluwe-keurmerk niet krijgen. Voor deze polissen geldt dat de alliantiepartners geen afspraken hebben gemaakt die bijdragen aan goede zorg in de regio.

 

Op 7 december 2015 maakt de zorgalliantie opnieuw de balans op en informeert zij de zorgverzekeraars en de inwoners over de stand van zaken. Naar verwachting zijn er dan één of enkele keurmerken  verstrekt. De alliantie gelooft in de kracht van de regio en de keuzes die verzekerden op basis daarvan zullen maken.