Nieuws

GezondVeluwe is voor en door de regio. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Werkbezoek minister Hugo de Jonge (VWS) aan GezondVeluwe

 

Minister Hugo de Jonge van VWS lanceerde op 18 juni 2018 zijn actieprogramma Langer zelfstandig thuis tijdens een werkbezoek aan GezondVeluwe. Hij kiest voor deze gelegenheid, omdat hij GezondVeluwe ziet als een goed voorbeeld van wat hij voorstaat in zijn actieprogramma.

De minister ging op de fiets met de wijkverpleegkundige de wijk in. Hij bezocht eerst een oudere mevrouw, die zelfstandig woont en die, samen met haar mantelzorgers veel profijt heeft van de digitale communicatie via OZOverbindzorg. De route vervolgde zich naar het gezondheidscentrum, waar een overleg plaatsvond van het multidisciplinair ouderenteam. Tenslotte bezocht de minister de spoedpost in het ziekenhuis. Daar kreeg hij uitleg van de wijkverpleegkundige en de SEH-arts over de werkwijze die onnodige opnames van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis probeert te voorkomen. Bekijk een filmpje van het werkbezoek in De Stentor.

 

In het huis van de stad in Harderwijk lanceerde de minister zijn programma in aanwezigheid van zo’n 100 vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio, vertegenwoordigers van landelijke koepelorganisaties, het ministerie, zorgverzekeraars enzovoort.

 

Wat is GezondVeluwe en hoe is het begonnen?
GezondVeluwe is een netwerkorganisatie. Dat betekent dat we een samenwerkingsverband zijn van allemaal autonome organisaties. Door gebruik te maken van elkaars competenties en unieke positioneringen in de regio ontstaat er een meerwaarde voor de inwoners van ons gezamenlijke werkgebied.

ArendJan Poelarends van ziekenhuis St Jansdal legt uit wat GezondVeluwe is en hoe het in 2015 is ontstaan.
Bekijk de video


 

Wat is OZOverbindzorg en wat levert het op?
OZOverbindzorg is een eenvoudig computersysteem, waarbij betrokkenen rondom een (kwetsbare) oudere digitaal in contact met elkaar staan. Via het systeem communiceren zij online met elkaar over de zorg. De cliënt staat centraal, zij bepaalt wie toegang krijgt en heeft daarmee de regie in handen. Binnen OZOverbindzorg communiceren professionals (zoals huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, ouderenadviseur van de welzijnsorganisatie en apotheker), de mantelzorger en de oudere met elkaar over de zorg en ondersteuning die nodig is. De gezondheid van de cliënt is scherp in beeld, waardoor tijdige hulp, ondersteuning of bijsturing mogelijk is. Hierdoor wordt de mantelzorger ondersteund, houden oudere en mantelzorger de regie.

Mantelzorger Colette vertelt over OZOverbindzorg  bekijk video
De Praktijkondersteuner Hannie vertelt bekijk video
De huisarts Annelies vertelt  bekijk video
De ouderenadviseur Judith vertelt  bekijk video

 

 

Project wijkverpleegkundige op SEH
Het doel van de inzet van een wijkverpleegkundige op de SEH is voorkomen dat ouderen die op de SEH of HAP verschijnen, onnodig worden opgenomen in het ziekenhuis.
De pilot is erop gericht kwetsbare 70+ zonder medisch specialistische opname-indicatie naar de best passende plek te begeleiden, zodat zij niet onnodig in het ziekenhuis verblijven.

Wijkverpleegkundige Ekie vertelt  bekijk video

 

 

Het meten van resultaten binnen het programma GezondVeluwe
Binnen GezondVeluwe hebben resultaten en meetbaarheid een stevige plek in het programma. Waarom is meten belangrijk en wat voor effect heeft het op de samenwerking?

Roland Ekkelenkamp van Medicamus vertelt  bekijk video