Nieuws

GezondVeluwe is voor en door de regio. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Waar werkt GezondVeluwe aan in 2018

 

Om te beginnen de beste wensen voor 2018!

Met GezondVeluwe gaan we ook in dit nieuwe jaar voortvarend samenwerken aan een betere gezondheid voor de inwoners van Noordwest Veluwe.

 

Het afgelopen jaar was een goed jaar voor GezondVeluwe. Met name op het gebied van de ouderenzorg zijn mooie resultaten bereikt; 550 ouderen maken gebruik van OZO Verbindzorg. Hiermee kunnen zij digitaal overleggen met hun zorgverleners zoals huisarts, wijkverpleegkundige en ouderenadviseur.

 

Vooruitblik 2018
Om te voorkomen dat ouderen onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen, is in de tweede helft van 2017 een proefproject uitgevoerd, waarbij de wijkverpleegkundige op de Spoedeisende Hulp of Huisartsenpost de oudere bezoekt. Deze proef is geëvalueerd. In 2018 wordt bekeken hoe we dit project gaan voortzetten. Ook is een start gemaakt met het invlechten van het Netwerk Dementie Noordwest Veluwe in het netwerk van GezondVeluwe.

 

Nieuwe thema’s
In 2018 pakken we een aantal nieuwe thema’s op. Er starten verbeterprojecten op het gebied van jeugd-ggz en rondom mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Ook gaan we de samenwerking tussen welzijnswerkers en zorgverleners verder versterken. Wij hebben er zin in!