Nieuws

GezondVeluwe is voor en door de regio. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Twee jaar GezondVeluwe: evaluatie van de opbrengsten

 

Wat levert twee jaar GezondVeluwe op? Wat zijn de belangrijkste resultaten en successen? En hoe ervaren de inwoners dat? In Noordwest-Veluwe werken zorgaanbieders, gemeenten en cliëntenorganisaties samen om de zorg voor 150.000 inwoners te verbeteren. In het laatste kwartaal van 2017 is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. De resultaten van het programma zijn weergegeven in een overzichtelijke infographic. Naast de lopende projecten ziet u ook de nieuwe thema’s voor 2018 terug.

 

Bijna de helft van de ouderen ervaart langer thuis te kunnen blijven wonen en voelt zich zelfredzamer. Een groot deel van de mantelzorgers (40%) voelt zich meer ontlast en ook professionals zijn tevreden. Zij geven de samenwerking een 7.2, hebben meer werkplezier en ervaren korte lijnen. Ook de inwoners ervaren dat laatste.

 

In de infographic zijn de opbrengsten van twee jaar GezondVeluwe visueel samengevat. De tussenevaluatie heeft plaatsgevonden onder regie van het programmateam GezondVeluwe en met de specifieke expertise van onderzoeksbureau Dialogic.

 

Download de infographic (pdf)

 

Belangrijkste resultaten

  • Het behoefte-onderzoek vitale ouderen: dit betrof het ophalen van behoeften en wensen van ouderen. Resultaat is inzicht in de vraag wat vitale ouderen nodig hebben vitaal oud te worden. Deze input is gebruikt in het lokale gezondheidsbeleid van de gemeenten.
  • Integrale ouderenteams en OZOverbindzorg: OZOverbindzorg is het digitale communicatieplatform voor kwetsbare ouderen op de Veluwe. Het faciliteert ouderen, hun mantelzorgers en zorgverleners om samen digitaal te overleggen. Resultaat is dat de multidisciplinaire samenwerking wordt bevorderd, mantelzorgers worden ontlast en dat kwetsbare ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
  • Project Spoedzorg helpt voorkomen dat ouderen die op de SEH of HAP komen, onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen.

 

 

 

 

Werkagenda 2018

In 2018 wordt de aanpak gecontinueerd en doorontwikkeld met nieuwe thema’s. Concreet houdt dit voor de werkagenda in 2018 het volgende in:

  • Verder inbedden integrale ouderenzorg, rond ouderenteams met ondersteuning van OZOverbindzorg en versterken verbinding met het sociaal domein en het ziekenhuis (transmurale overdracht)
  • Monitoring ouderenzorg continueren en doorontwikkelen
  • Gezamenlijke ontwikkeling en implementatie van regionale werkafspraken rond ELV en ander kortdurend verblijf over o.a. beschikbaarheid van bedden en het actueel inzichtelijk maken daarvan, de triage en overdracht
  • Nieuwe thema’s waar alle partijen urgentie en gemeenschappelijk belang hebben:
  1. GGZ Jeugd en EPA projecten opstarten
  2. Pilot Value Based Health Care (VBHC) kwetsbare ouderen

 

GezondVeluwe
De netwerkorganisatie GezondVeluwe werkt samen met inwoners aan gezondheidsvraagstukken die relevant zijn voor de regio. Met als doel de 150.000 inwoners de voordelen te laten ervaren van goede, betaalbare zorg en ondersteuning dichtbij. Integrale zorg en ondersteuning, volledig afgestemd op de specifieke behoeften van de inwoners van de regio.

 

Samenwerkingspartners
De oorspronkelijke initiatiefnemers zijn ziekenhuis St Jansdal, de Huisartsen Coöperatie Medicamus en Zorggroep Noordwest-Veluwe. Begin 2016 is de samenwerking met andere organisaties uitgebreid. Eind 2017 werken onder de vlag van GezondVeluwe 20 partners duurzaam samen, over de domeinen heen. Dat zijn zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, patiënt- en cliëntenorganisaties en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Raedelijn verzorgt vanaf 2016 voor GezondVeluwe het programmamanagement.

 

Ouderenzorg
In 2016 en 2017 lag de focus op het vormgeven, organiseren van samenwerking in de integrale zorg en ondersteuning voor ouderen zodat ouderen zo lang mogelijk, verantwoord zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor zijn in 2016 verschillende projecten gestart.