Nieuws

GezondVeluwe is voor en door de regio. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Samenwerken aan leefstijl als medicijn bij overgewicht

Professionals uit de gemeente Nunspeet willen samen de aanpak van overgewicht verbeteren. Daarom zijn zij op dinsdag 13 februari bijeen gekomen. Vanuit verschillende professies zijn ruim 30 afgevaardigden aanwezig: huisartsen, wijkverpleegkundigen, diëtisten, welzijnsmedewerkers,  fysiotherapeuten, ergotherapeuten, sportschooleigenaren, jeugdartsen, praktijkverpleegkundigen, zorgcoördinator en beleidsmakers. Enthousiast worden ervaringen, knelpunten en ideeën uitgewisseld om overgewicht bij inwoners in de gemeente aan te kunnen pakken.   

 

Wethouder Gert van den Berg opent de bijeenkomst. Hij vertelt dat de gemeente een belangrijke taak heeft ten aanzien van welzijn en het welbevinden van inwoners. De verbinding tussen zorg, welzijn en preventie is steeds belangrijker om deze taak goed te kunnen uitvoeren. Volgens Van den Berg: “We moeten elkaar vinden op de raakvlakken en elkaars expertise te respecteren.” Om professionals te faciliteren lanceert de gemeente  (Frank van der Voort) tijdens de bijeenkomst de Netwerkapp. Deelnemers en andere lokale professionals kunnen met de app elkaar snel op inhoud vinden en persoonlijk contact onderhouden.[1]

 

Artine de Jonge, huisarts in Nunspeet, is initiatiefnemer van de werksessie. Zij deelt dat er veel patiënten met overgewicht en obesitas in de praktijk gezien worden. De Jonge: “Er is een relatie tussen overgewicht en chronische ziektes. Het is daarom van belang om het onderwerp te bespreken in de spreekkamer. Dit onderwerp bespreekbaar maken is lang niet eenvoudig.” Ze verwijst hiervoor naar een tipsheet die professionals kan helpen[2]. “Verder weet je helemaal niet welke andere professionals al iets over het overgewicht hebben gezegd. Het zou mooi zijn als we in Nunspeet hetzelfde advies afgeven en informatie gaan uitwisselen”, aldus De Jonge.  

 

 Tijdens de werksessie worden stappen gezet voor het versterken van de samenwerking in de wijk. Karolien van den Brekel, huisarts en coach van het programma Preventie in de buurt, leidt de sessie. Deelnemers krijgen, o.a. door een presentatie van GGD NOG (Christiek Pieterse), inzicht in de gezondheidssituatie en het netwerk in de wijk. Met behulp van twee casussen wordt verkend welke samenwerkingsafspraken nodig zijn.

De eerste casus gaat over een jongen van 11 jaar met overgewicht. Uit GGD cijfers blijkt dat in Nunspeet bij 5 en 6 jarigen een dalende trend te zien is als het gaat om overgewicht. Op die leeftijd is gemiddeld 1 op de 15 kinderen te zwaar. In groep 8 zijn gemiddeld 4 kinderen in een klas van 29 kinderen te zwaar. Nunspeetse kinderen  bewegen minder dan andere kinderen in Noordoost Gelderland. Ook eten ze minder fruit.

Deelnemers vinden het van belang om een doorlopend programma voor jongeren te hebben. Het vervolg van Jongeren op Gezond Gewicht wordt onderstreept. Hierbij werken lokale partijen samen aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving.  Een aantal deelnemers willen verkennen of het programma Fitmix haalbaar is in Nunspeet. Jongeren met overgewicht worden hierbij via de jeugdgezondheidszorg begeleidt richting beweegprogramma’s.

 

Een dame van achter in de dertig staat centraal in de tweede casus. Sinds haar zwangerschappen is ze bijna veertig kilo aangekomen. Als het gaat om volwassenen laten de GGD cijfers zien dat bijna de helft van de inwoners overgewicht heeft. Ook volwassenen in Nunspeet bewegen gemiddeld minder dan andere inwoners van Noordoost Gelderland. Tijdens de sessie wordt vaak genoemd dat het overzicht ontbreekt van welk aanbod er is. Er is behoefte aan hulp bij toeleiding naar beweegactiviteiten. De gemeente meldt dat in maart twee nieuwe combinatiefunctionarissen starten en dat Bewegen op Recept en Welzijn op Recept (verder) ontwikkeld worden. Andere deelnemers  gaan zich oriënteren op de implementatie van de ketenaanpak overgewicht, die in de proeftuin bij Den Bosch, succesvol bleek.

Als vervolg op de sessie wordt in juni praktische invulling gegeven de samenwerking rondom overgewicht. Dit gebeurt door een training voor professionals over leefstijl- en voedingsadviezen. Over een jaar volgt een tweede werksessie om de balans op te maken en de aanpak van overgewicht in Nunspeet verder te verbeteren.

 

De werksessie werd mogelijk gemaakt door een bijdrage/sponsoring van de Gemeente Nunspeet en Medicamus.

De sessie werd mede ondersteund door:

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • het RIVM Centrum Gezond Leven en het Nederlands Huisartsen Genootschap vanuit het project Preventie in de Buurt
  • Raedelijn vanuit verbinding met het programma Gezond Veluwe

 

 

[1] Vragen over (deelname aan) de Netwerkapp kan je mailen naar netwerkapp@nunspeet.nl.

[2] De tipsheet : Hoe praat je respectvol over overgewicht en leefstijl.
Deze is te downloaden via de volgende link: http://www.partnerschapovergewicht.nl/nieuws-en-archief/nieuws/59-vernieuwde-tipsheet-over-respectvol-praten-over-overgewicht