Nieuws

GezondVeluwe is voor en door de regio. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Project ouderenteams en OZOverbindzorg: nulmeting bij patiënten

Hoe ervaren 75-plussers de zorg? Bij de start van het project Ouderenteams en OZOverbindzorg, waaraan alle huisartsen in Zeewolde meedoen sinds juni, is een nulmeting uitgevoerd om  te zien hoe zij tegen de huidige zorg aankijken.

 

Kwaliteit van leven

In het kader van deze nulmeting heeft Zorgbelang Flevoland zeven patiënten uit de drie grote huisartsenpraktijken geïnterviewd. Zij zijn allen 75-plussers. De vragen die zij voorgelegd kregen, gingen over  de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en participatie. De kwaliteit van hun leven wordt bepaald door zelfstandigheid, het hebben van een netwerk, wederkerigheid in het contact, mobiliteit en proactief zijn. De patiënten zijn over het algemeen tevreden met de ondersteuning vanuit de huisartsenpraktijk. De patiënten beoordeelden alle drie de onderwerpen met een 8.

 

Ondersteuning vanuit de gemeente

Daarentegen is de ondersteuning vanuit de gemeente grotendeels onbekend. De patiënten geven aan dat ze betrokkenheid vanuit de gemeente missen. Samenwerking en afstemming, in combinatie met een open en goede communicatie, vinden zij belangrijk.


Wat de geïnterviewden nog nodig of wenselijk vinden, is

  • zorgdragen voor goede voorzieningen, informatie en ondersteuning om goed oud te kunnen worden. Bijvoorbeeld sportvoorzieningen en een divers aanbod van activiteiten.
  • goede aansluiting tussen de zorgverleners en een eensluidend advies geven.
  • samenwerking zodat iedere oudere mee kan doen.
  • “Niet praten over ons, maar mèt ons.”

Het onderzoek in Zeewolde is uitgevoerd door Trees Flapper, namens Zorgbelang.

 

 Nog geen lid van onze nieuwsbrief? Meld u aan.

 

Lees ook:

 

GezondVeluwe op de Langer Thuis Beurs

Tussentijdse evaluatie opbrengsten GezondVeluwe

Netwerk Dementie Noordwest Veluwe ondergebracht bij GezondVeluwe

Bijeenkomsten over lokaal gezondheidsbeleid en gezond ouder worden