Nieuws

GezondVeluwe is voor en door de regio. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

OZOverbindzorg: "De digitale zorgmap waar alles in zit"

Eind februari verscheen een mooi artikel in De Stentor over onze activiteiten voor ouderen én hun mantelzorgers. Huisarts Anouk Bettman van huisartsencoöperatie Medicamus en twee mantelzorgers vertellen over het gebruik van het digitale communicatiemiddel OZOverbindzorg in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde.

 

OZOverbindzorg, hoe werkt het?

OZOverbindzorg is een eenvoudig computersysteem, waarbij betrokkenen rondom een (kwetsbare) oudere digitaal in contact met elkaar staan. Via het systeem communiceren zij online met elkaar over de zorg. De oudere staat in het systeem centraal, bepaalt wie toegang krijgt en heeft daarmee de regie in handen. Binnen het zorgnetwerk houden de professionals (zoals huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, ouderenadviseur en apotheker), de mantelzorger en de oudere elkaar op de hoogte. De gezondheid van de oudere is hiermee scherp in beeld en tijdige hulp en ondersteuning door betrokkenen is mogelijk, waardoor bijvoorbeeld een ziekenhuisopname voorkomen kan worden.  

 

Mantelzorgers aan het woord

Bert en Johan, die samen zorgen voor hun moeder Jannie, zijn ook enthousiast: "Normaal gesproken spreek je als kinderen de arts en zorgverleners niet. Overdag zijn we immers aan het werk. In dit geval kunnen we op afstand geïnformeerd worden, vragen stellen en overleggen. Je kunt een bericht naar hele groep sturen of naar de contactpersonen afzonderlijk."

 

Meer informatie?

Het streven is dat het merendeel van de huisartsenpraktijken in de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Zeewolde voor 2018 is aangesloten op OZOverbindzorg. Wilt u weten of u als oudere dan wel mantelzorger gebruik kan maken van OZOverbindzorg? Uw praktijkondersteuner of huisarts in bovenstaande gemeenten kan u meer vertellen over de mogelijkheden.

 

 

==========================================================================

Lees ook: