Nieuws

GezondVeluwe is voor en door de regio. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Noordwest-Veluwe en Zeewolde: de feiten en ontwikkelingen op een rij

GezondVeluwe maakt voor het programma en de projecten zorgvuldig gebruik van feiten, ontwikkelingen en trends. Zoals demografische kenmerken, relevante gegevens over zorg en ervaren gezondheid. In de regio speelt bijvoorbeeld vergrijzing een belangrijke rol. Ook wonen er meer mensen met hart- en vaatziekten. Mark Callaars informatiemanager van GezondVeluwe geeft ons een kijkje in de feiten en ontwikkelingen van Noordwest-Veluwe en Zeewolde.

 

Meten is weten

Mark vertelt: “De activiteiten en projecten die GezondVeluwe ontwikkelt zijn gebaseerd op gegevens en ontwikkelingen die relevant zijn voor de regio. Naast beschikbare informatie, voeren we ook gesprekken met inwoners en gebruiken relevante informatie van alle betrokken partners zoals gemeenten en zorg- en welzijnaanbieders. Ik hou me bezig met het in kaart brengen en monitoren van de voortgang van onze projecten. We hebben hiervoor een uniek ‘Dashboard’ opgesteld, waarin we willen meten wat de activiteiten en projecten van GezondVeluwe aan gezondheidswinst opleveren voor de inwoners.”

 

De regio in een notendop

“Ook voor de start van onze projecten hebben we rekening gehouden met relevante gegevens. De regio Noordwest-Veluwe heeft ongeveer 150.000 inwoners. De gemeente Harderwijk heeft de meeste inwoners. Gemiddeld is ongeveer 20% van de inwoners ouder dan 65 jaar. De gegevens laten verder zien dat in de meeste gemeenten van de Veluwe er al meer 75+’ers zijn dan gemiddeld in Nederland. Ook naar 2020 toe neemt de vergrijzing meer dan gemiddeld toe (20%). Voor ons een reden om onze krachten binnen GezondVeluwe te bundelen om de zorg rondom ouderen in de regio te verbeteren. We zijn in juni gestart met mooie projecten die hieraan bijdragen.”

 

Vervolg

“Ook voor andere inwonersgroepen, in vakjargon noemen we dat populaties verzamelen we relevante gegevens. We zijn bezig met de voorbereiding voor geboortezorg. Ook jeugd kan een belangrijk onderwerp worden. In Zeewolde wonen gemiddeld meer jongeren in vergelijking tot de overige vier gemeenten. De aanwas van jongeren is hoger dan gemiddeld in Nederland. Voor GezondVeluwe breng ik samen met betrokkenen zorgvuldig relevante gegevens bij elkaar. Belangrijk motto hierbij is dat wij alleen meten wat gemeten moet worden, zonder extra registratielast voor de zorgverlener.”

 

Meer weten?

Bekijk onze pagina feiten en ontwikkelingen. Of kijk ook via de website www.waarstaatjegemeente.nl. Hier staan meer cijfers beschikbaar per gemeente.

 

 

 

 

 

 

 Datum publicatie: 17/11/2016

 

==========================================================================

Lees ook: