Nieuws

GezondVeluwe is voor en door de regio. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Netwerk Dementie Noordwest Veluwe ondergebracht bij GezondVeluwe

Het Netwerk Dementie Noordwest Veluwe gaat sinds 2018 verder onder de vlag van GezondVeluwe. Aanleiding is de overlap in organisaties, gemeenten en partijen én de gezamenlijke doelstelling om toe te werken naar integrale ouderenzorg.

 

De stuurgroep van Netwerk Dementie Noordwest Veluwe is opgeheven. De taken worden opgepakt binnen GezondVeluwe: dementiezorg komt ter sprake in de Kerngroep Ouderen van GezondVeluwe. Michel Hovinga, rayonmanager VVT van Icare is binnen de Kerngroep portefeuillehouder van dit onderwerp. Verder sluit Tineke van de Berg namens de casemanagers dementie aan bij de projectgroep Ouderenteams-OZO-vitale ouderen. Vanuit de projectgroep kunnen specifieke onderdelen met betrekking tot dementiezorg uitgewerkt worden in het Kennisteam Dementie (waarbij onder andere Alzheimer Nederland is aangesloten).

Integrale zorg voor mensen met dementie

We zien steeds meer aandacht voor lokale samenwerking. Lokaal wordt besproken hoe inwoners met dementie kunnen rekenen op goede informatie, begeleiding en ondersteuning in hun gemeenten. Toegankelijkheid, deskundigheid en onderlinge afstemming zijn hierbij van belang.

 

In het regionaal Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe participeren casemanagers dementie. Het Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe heeft zich de afgelopen tien jaar bewezen als een effectief netwerk, waarbinnen allerlei afspraken zijn gemaakt voor een goede dementiezorg voor de inwoners van de zeven gemeenten: Harderwijk, Elburg, Nijkerk, Ermelo, Putten, Oldebroek en Nunspeet.


Het Netwerk Dementie is nu onderdeel van het GezondVeluwe (www.gezondveluwe.nl), waarmee dementiezorg meer integraal en in samenwerking met andere disciplines benaderd wordt. 

 

De focus ligt op het realiseren van proactieve, preventieve en samenhangende zorg en ondersteuning waarbij mensen met dementie en hun naasten/mantelzorgers centraal staan. Om dit samen te bereiken delen betrokken professionals binnen GezondVeluwe (bijvoorbeeld de huisarts, POH-ouderenzorg, wijkverpleegkundige, ouderenadviseur (welzijn), medisch specialisten en casemanager dementie) de volgende uitgangspunten:

  • Kwaliteit van leven voor cliënt en naaste/mantelzorger
  • Persoonsgerichte zorg in aansluiting op wensen, behoeften en verwachtingen van de persoon met dementie (en naaste/mantelzorger)
  • Participatie en sociaal contact in de samenleving
  • Cliëntgerichtheid en continuïteit van zorg en begeleiding zijn leidend
  • Teamwerk inclusief duidelijk aanspreekpunt voor de cliënt en naaste / mantelzorger

 

 

 Nog geen lid van onze nieuwsbrief? Meld u aan.

 

Lees ook:

 

Project ouderenteams en OZOverbindzorg: nulmeting bij patiënten

GezondVeluwe op de Langer Thuis Beurs

Tussentijdse evaluatie opbrengsten GezondVeluwe

Bijeenkomsten over lokaal gezondheidsbeleid en gezond ouder worden