Nieuws

GezondVeluwe is voor en door de regio. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

GGz Centraal treedt toe tot Gezond Veluwe

GGz Centraal, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land, sluit zich aan bij Gezond Veluwe. Dit is een uitkomst van de vergadering van het bestuurlijk platform van GezondVeluwe op 23 oktober in de aanwezigheid van GGz Centraal. Vanuit GGz Centraal was de directie van de regio Veluwe aanwezig: Alie van de Berg en Leen Kievit.

 

Hoofdonderwerp van het overleg was de verkenning van de ggz als nieuw thema voor samenwerking.  Voor de onderwerpen jeugd en volwassenen (EPA) ziet het Bestuurlijk Platform meerwaarde voor samenwerking binnen Gezond Veluwe.  Als eerste stap is afgesproken dat een nadere analyse van de huidige situatie en knelpunten plaatsvindt. Op basis daarvan worden projectideeën geformuleerd die begin 2018 voor besluitvorming in het Bestuurlijk Platform worden voorgelegd.

 

Ggz jeugd

Tamara Renee (beleidsmedewerker gemeente Harderwijk) en Marieke de Vries (huisarts Putten) schetsten de situatie rondom de jeugd met ggz-problematiek. Er zijn in dergelijke situaties meestal meerdere instanties betrokken; zoals de school, het CJG, de huisarts, ADHD-poli. Regelmatig moeten ouders met hun kind langs verschillende zorgverleners en instanties voordat de hulpvraag helder is en kan worden opgepakt.

 

Ggz volwassenen

Voor wat betreft de volwassenen met ggz-problematiek vertelde Alie van de Berg, psychiater en  directeur behandelzaken Veluwe hoe de actuele situatie is rondom de personen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA).  Mensen met EPA wonen steeds vaker in de wijk en kunnen zorgen voor overlast tijdens een crisis. Net als bij de jeugd zijn hier ook verschillende zorgverleners en instanties betrokken, van woningcorporatie tot FACT-teams.

 

Marian Kesler coördineert de analysefase. Voor beide onderwerpen (ggz jeugd en ggz volwassenen) wordt een werkgroep ingericht.