Nieuws

GezondVeluwe is voor en door de regio. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

GezondVeluwe zet in op stevige samenwerking rondom GGZ

Mensen met een ernstig psychiatrische aandoening, die voorheen in een instelling woonden, wonen nu steeds vaker in de wijk. Zij krijgen zorg en begeleiding van verschillende instanties. Het is belangrijk dat deze zorg en begeleiding goed op elkaar afgestemd is. Dat is belangrijk en prettig voor de persoon in kwestie en ook voor de overige wijkbewoners.

 

Proeftuinen

Medio 2018 starten we proeftuinen rondom de thema’s:

  • Vroegsignalering
  • Inclusieve wijk, buurtcirkels
  • Integrale samenwerking

Ook zal een digitaal platform worden geïntroduceerd waarmee de individuele cliënt met zorgverleners in zijn/haar netwerk kan communiceren.

 

Pilots voor jeugd-ggz
Voor jeugdigen (0-23 jaar) gaan we binnen GezondVeluwe pilots uitvoeren om de samenwerking tussen huisartsen en CJG – teams (Centrum voor Jeugd en Gezin) te verbeteren. Verbetering van de samenwerking moet er toe leiden dat jongeren met een GGZ vraag sneller de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek krijgen. Een manier waarop dit vorm kan krijgen is bijvoorbeeld door een praktijkondersteuner (bijvoorbeeld een GZ-psycholoog) in de huisartsenpraktijk die gespecialiseerd is op dit gebied. Een andere mogelijkheid is een CJG medewerker stationeren in de huisartsenpraktijk.

Daarnaast wordt gekeken welke regionale werkafspraken gemaakt kunnen worden om effectieve communicatie tussen de jeugdigen en de zorgverleners te verbeteren. De pilots starten in het najaar 2018.