Nieuws

GezondVeluwe is voor en door de regio. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Gebruik OZOverbindzorg neemt snel toe

Het aantal cliënten dat in de regio op OZOverbindzorg is aangesloten bedroeg op 1 juli circa 1200. Dit betekent een toename van bijna 50% sinds april, in één kwartaal. OZOverbindzorg wordt hiermee steeds meer ‘gemeengoed’ in de werkwijze rond (kwetsbare) ouderen.

 

Effectievere communicatie
OZOverbindzorg is een eenvoudig computersysteem, waarbij betrokkenen rondom een (kwetsbare) oudere digitaal in contact met elkaar staan. Via het systeem communiceren professionals - zoals huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, ouderenadviseur en apotheker - , de mantelzorger en de oudere met elkaar over de zorg en ondersteuning. Hierdoor is de gezondheid van de cliënt scherp in beeld, waardoor tijdige hulp, ondersteuning of bijsturing mogelijk is.


Ziekenhuis St. Jansdal
De aansluiting bij OZOverbindzorg van professionals in ziekenhuis St. Jansdal is in volle gang. Marieke Willems van OZOverbindzorg: “Ik heb hier veel enthousiaste mensen gesproken. Ze staan te trappelen om te communiceren met en rond cliënten. Zij zien het als duidelijke verbetering in de communicatie doordat de lijnen korter zijn.”