Nieuws

GezondVeluwe is voor en door de regio. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Eerste GezondVeluwe ouderenteams van start

In Noordwest-Veluwe en Zeewolde zijn de eerste ouderenteams van start gegaan. Ruim vijftig professionals waren aanwezig bij de startbijeenkomst van GezondVeluwe. Het ouderenteam is een nieuwe, structurele vorm van multidisciplinaire samenwerking, waarbij de ouderen en hun mantelzorger(s) centraal staan. Ze maken gebruik van het digitale communicatiesysteem OZOverbindzorg.

 

Van praten naar doen

Projectleider ouderenzorg, Edith de la Fuente: “Na de intentieverklaring voor de samenwerking rondom ouderen in Noordwest-Veluwe en Zeewolde, hebben we met een multidisciplinaire projectgroep de afgelopen maanden hard gewerkt om de samenwerking verder voor te bereiden. De startbijeenkomst van 19 september was de aftrap voor negen huisartsenpraktijken in de gemeenten Harderwijk, Nunspeet, Ermelo en Putten om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de nieuwe vorm van samenwerken. Bij de bijeenkomst waren - naast huisartsen en praktijkondersteuners - ook de wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en ouderenadviseurs van lokale welzijnsorganisaties aanwezig, met wie de praktijken al samenwerken. Binnenkort starten we ook met ouderenteams in Zeewolde. Het streven is dat eind 2017 gemiddeld vier ouderenteams per gemeente goed samenwerken en dat vijfenzeventig procent van de huisartspraktijken in de regio is aangesloten zijn op OZOverbindzorg.”

 

Kwetsbare ouderen

Anouk Bettman, kaderhuisarts ouderenzorg (huisartsencoöperatie Medicamus): “We hebben als huisartsen steeds meer te maken met thuiswonende, kwetsbare ouderen met complexe zorgvragen. Omdat de zorgvraag zo groot is, is het niet meer zo simpel te organiseren als vroeger. Onze werkwijze met de ouderenteams maakt het eenvoudiger en prettiger. Er zijn veel mensen betrokken rondom ouderen. Met behulp van eenduidige afspraken over de inzet van het multidisciplinaire overleg (MDO’s) en OZOverbindzorg stroomlijnen we de communicatie veel beter. De ouderen houden hierbij de regie. Het uitgangspunt voor onze werkwijze is persoonsgerichte zorg. In plaats van de focus op ziekte, kijken we in de samenwerking ook naar andere aspecten zoals kwaliteit van leven en welbevinden. Je moet de oudere zien in zijn of haar context. Wat is belangrijk voor de oudere zelf?”

 

‘We gaan het gewoon doen!’

Vera Freeke ouderenadviseur bij welzijnsorganisatie ZorgDat: “De MDO’s rondom ouderen zijn niet nieuw voor mij, maar de samenwerking en communicatie binnen OZOverbindzorg wel. Daar ben ik blij mee en ik vind het natuurlijk ook best spannend hoe het gaat lopen. Goed vind ik de basis waarbij de oudere en hun mantelzorgers centraal staan. We weten straks beter van elkaar wie wat doet en wat de behoefte van de oudere is.” Nienke van Kammen, wijkverpleegkundige Icare, vult aan: “Ik was eerst sceptisch, we hebben vorig jaar al eerder geprobeerd om met elkaar de samenwerking te verbeteren. Dat kwam toen niet goed van de grond, omdat er teveel partijen bij betrokken waren. Vanuit onze eigen disciplines werd er teveel aan onze eigen werkwijzen gedacht, die we allemaal afzonderlijk aan de ouderen wilden voorleggen. Nu ben ik enthousiaster, omdat de samenwerking is opgezet rondom een duidelijke kern: de huisartsenpraktijken, de wijkverpleegkundigen en de specialist ouderengeneeskunde en de ouderenadviseur van welzijn. Naar behoefte zijn ook andere professionals aangesloten. We gaan het nu gewoon doen!”

 

In gesprek met vitale ouderen

Als onderdeel van het programma GezondVeluwe, steken de samenwerkingspartners ook in op preventie. Wat hebben ouderen nodig om goed oud te kunnen worden? Nathalie Koopman van Zorgbelang Gelderland: “De komende maanden gaan we in gesprek met ouderen over hoe zij vitaal ouder willen worden. In oktober kunnen ouderen in de deelnemende gemeenten meedoen aan de speciale dialoogtafels die we organiseren. Daarnaast gaan we - in overleg met huisarts?POH - bij een aantal ouderen thuis langs. De input die we krijgen uit de persoonlijke gesprekken nemen we mee terug naar de ouderenteams, zodat de professionals de zorg en ondersteuning daarop kunnen afstemmen. We gebruiken de informatie die we verzamelen als een nulmeting, waarop we in de toekomst kunnen bijsturen. Zo meten we wat de effecten zijn van de samenwerking.”

 

Datum publicatie:  (22/09/2016)