Nieuws

GezondVeluwe is voor en door de regio. Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Bijeenkomsten over lokaal gezondheidsbeleid en gezond ouder worden

De zes gemeenten regio Noord Veluwe (Ermelo, Elburg, Harderwijk, Oldebroek, Putten en Nunspeet) hebben een nieuwe gezondheidsnota ‘Samen voor een gezond Veluwe 2017-2021’ geschreven. Deze nota bouwt verder op het bestaande gezondheidsbeleid. Nu komt het aan op de vervolgstap: het vaststellen van de uitvoeringsagenda per gemeente.

 

Meepraten
Om goede keuzes te maken over de praktische invulling van het beleid, gaat elke gemeenten in gesprek met vertegenwoordigers van gezondheids- en welzijnsinstellingen, de Adviesraad sociaal domein, GGD en andere belanghebbenden en uiteraard met ouderen zelf. Hiertoe worden bijeenkomsten georganiseerd. Nunspeet heeft de spits afgebeten met bijeenkomsten in de laatste week van augustus. In de andere gemeenten vinden deze in september en begin oktober plaats.

 

Maatwerk per gemeente

Iedere bijeenkomst is maatwerk. De input voor het lokaal beleid wordt mede gevormd door de uitkomsten en aanbevelingen van de gesprekstafels georganiseerd door Zorgbelang Gelderland voor het programma GezondVeluwe. Ouderen die aan deze gesprekstafels hebben meegedaan worden persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomsten over het gezondheidsbeleid.

Gezond ouder worden
In de bijeenkomsten staat de vraag centraal hoe de gemeente, GGD en andere partijen ervoor kunnen zorgen dat ouderen gezond oud kunnen worden in hun eigen gemeente. Wat is hiervoor nodig de komende jaren? Hoe kunnen we een zo gezond mogelijke leefstijl ondersteunen? Welke preventietaken moeten we doorzetten, welke nieuwe uitdagingen zien we op ons af komen en wat is hiervoor nodig? Al deze vragen sluiten aan bij het programma GezondVeluwe. Nathalie Koopman, adviseur bij Zorgbelang Gelderland, begeleidt de bijeenkomsten.

Heeft u een vraag over de bijeenkomsten, dan kunt u een email sturen aan Nathalie Koopman via nathaliekoopman@zorgbelanggelderland.nl

 

 

 Nog geen lid van onze nieuwsbrief? Meld u aan.

 

Lees ook:

 

Project ouderenteams en OZOverbindzorg: nulmeting bij patiënten

GezondVeluwe op de Langer Thuis Beurs

Tussentijdse evaluatie opbrengsten GezondVeluwe

Netwerk Dementie Noordwest Veluwe ondergebracht bij GezondVeluwe