Aan het woord

GezondVeluwe is voor en door de regio. We zijn benieuwd naar uw verhaal

Wijkverpleegkundige Nienke ‘We hebben een brede blik’

Nienke van Kammen, wijkverpleegkundige Icare, is vanaf de start betrokken bij de lokale ouderenteams in Noordwest-Veluwe en Zeewolde. "Onlangs heb ik zelf ook ervaren hoe fijn het is als de afstemming rondom een oudere en hun mantelzorgers beter is gestroomlijnd."

 

Nienke vertelt: “Ik ging vorige week langs bij een oudere mevrouw in Putten, die intensievere zorg nodig had. Als wijkverpleegkundige ben ik verantwoordelijk voor de benodigde verpleging en verzorging. Samen met de huisarts en haar kinderen hebben we een lijst gemaakt van acties, die nodig waren voor de zorg en ondersteuning. Met toestemming van de direct betrokkenen hebben we ter ondersteuning van de communicatie het systeem OZOverbindzorg in gebruik genomen. In dit systeem zijn alle acties zichtbaar en ook wie wat doet.”

 

Duidelijke rolverdeling

“Het voordeel is dat ook de kinderen van deze mevrouw kunnen zien welke acties we hebben afgesproken. Er is een duidelijke rolverdeling. Voor deze oudere mevrouw had de huisarts bijvoeding voorgeschreven. Nu kwam ik er achter dat de machtiging hiervoor nog niet bekend was bij de apotheek. Via het systeem heb ik contact gehad met de huisarts en is de machtiging alsnog afgegeven aan de apotheek. Met het systeem OZOverbindzorg is afstemming met de andere betrokken zorg- en welzijnverleners eenduidiger. Het ondersteunt mijn coördinerende rol als wijkverpleegkundige en geeft me de gelegenheid om de eigen regie van de ouderen en hun netwerk meer te ondersteunen.”

 

Een brede blik

“Vanuit mijn rol als wijkverpleegkundige hou ik vinger aan de pols bij kwetsbare ouderen”, vervolgt Nienke. “Ik heb een duidelijke signaalfunctie door mijn laagdrempelige contact met de oudere en hun mantelzorgers. Ik zet hierbij ook in op preventie en het voorkomen van verergering. Met het ouderteam kijken we vanuit een brede blik naar de kwetsbare ouderen. Dit is ook nodig, omdat ouderen steeds langer thuis wonen. We hebben te maken met complexere vraagstukken. Deze vraagstukken bespreken we met elkaar: ‘Hoe komt dat deze oudere mevrouw vaak valt? En wat kunnen we er aan doen om dit te voorkomen? ’ We hebben hierbij ook de mogelijkheid om advies en ondersteuning van een specialist ouderengeneeskunde in te schakelen. De specialist ouderengeneeskunde heeft veel kennis op het gebied van ziekten en aandoeningen van kwetsbare ouderen zoals revalidatie, dementie en eenzaamheid.”

 

Als een lopend vuurtje

“Ik vind het bijzonder om te zien hoe het enthousiasme over onze samenwerking als een lopend vuurtje in de regio groeit. We zijn in september met een aantal huisartsenpraktijken gestart en je merkt, dat OZOverbindzorg onder zorg- en welzijnaanbieders steeds meer een begrip wordt. Een werkwijze waarbij de wensen en behoeften van de oudere en hun mantelzorgers centraler komt te staan.”

 

Over GezondVeluwe

GezondVeluwe is in juni 2016 gestart met de samenwerking rondom de zorg en ondersteuning voor ouderen in Noordwest-Veluwe en Zeewolde. Samen met gemeenten, zorg- en welzijnorganisaties werken we aan meer regie voor ouderen op hoe ze vitaal ouder kunnen worden en om de ervaren kwaliteit van de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. We gaan daarbij uit van de behoeften van de ouderen en hun mantelzorgers. Kijk voor meer informatie over ons programma en activiteiten op de pagina ouderenzorg.

 

==========================================================================

Lees ook: